beh_2_2

Vad är fettfrysning?
Fettfrysning eller cryolipolys som det också kallas för är en effektiv behandling som genom en kontrollerad och noggrann nedkylning av lokala fettdepåer ger ett permanent behandlingsresultat. Eftersom fettcellerna är extra känsliga för kyla går frysteknologin ut på att utsätta fettcellerna för en kontrollerad kyla med en temperatur från 0 till -10°C som gör att fettcellerna kristalliseras och dör utan att skada omliggande vävnader.

Vilka resultat kan jag förvänta mig av Cryolipolysis?
Precis som fettsugning är Cryolipolysis en metod för att avlägsna envisa lokala fettdepåer hos patienter som i övrigt är i god form. Det är inte ett sätt att behandla generell övervikt.
Cryolipolysis används i första hand för ett reducera fett från magen, höfter, rygg, bh-band, baksida armar, samt in-, ut- och baksida lår.
Studier visar en 20%-ig reduktion av fettet på det behandlade området efter en behandling. Andra studier visar på åtminstone 10%. Man utför normalt sett 1-4 behandlingar per område.
Cryolipolysis kan inte ersätta traditionell fettsugning men är ett alternativ för den som med rätt förutsättningar söker en enklare behandling utan smärta och behov av återhämtning.

Kontakta oss för mer information.